ไอโซฟอร์มของโปรตีนแอนทีเรียกราเดียนท์ทูที่เกิดจากการสไปล์ซิ่งส่งเสริมกระบวนการเกิดมะเร็งและการดำเนินโรคของมะเร็งท่อน้ำดี