โฟโตลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงและความเลือกจำเพาะต่อไพโรฟอสเฟตและฟอสฟอริลเลตแอนไอออนที่สำคัญทางชีวภาพ