แบบจำลองไฟไนต์อีลีเมนต์ของผิวสัมผัสระหว่างดินทรายและโครงสร้างภายใต้แรงกระทำแบบซ้ำซาก: การประยุกต์ใช้กับเสาเข็ม