อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงชั้นสูงแบบใหม่ในสารกึ่งตัวนำ II-IV-N2 และ III-N: การทำนายจากการคำนวณแบบเฟิร์สปรินซิเปิล