อิทธิพลของความหนาแน่นอนุภาคและความเร่งไร้หน่วยต่อปรากฏการณ์การแยกชั้นในวัสดุเม็ดสองมิติภายใต้การสั่นสะเทือนในแนวดิ่ง: การเปรียบเทียบระหว่างอนุภาคห้าเหลี่ยมด้านเท่าและอนุภาคกลม