อัลกอริทึมการวางแผนการท่องเที่ยวตามความจำกัดของเวลา