อสุรา: ตำนานและการเมืองของการนำเสนอภาพแทนในอินเดียสมัยใหม่