อนุภาคแม่เหล็กดูดซับระดับนาโนที่มีความเป็นประจุลบสูงชนิดใหม่และการนำมาใช้สำหรับการดูดจับแอนติบอดี