สายอากาศแบบรอบตัวอัตราขยายสูงโดยใช้แถวลำดับแบบร่องและเทคนิค EBG สำหรับการสื่อสารไร้สายสมัยใหม่