วิธีการข้างหน้า-ข้างหลังแบบปรับปรุงสำหรับแก้ปัญหาค่าสมดุลแยกส่วนและปัญหาการหาค่าศูนย์