วัสดุผสมชนิดใหม่ของคอปเปอร์อินเดียมซัลไฟด์และโลหะวาเนเดตโครงสร้างนาโนสามมิติที่มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและเคมีไฟฟ้าเชิงแสง