ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน, N-acetylcysteine(NAC)และผลของการใช้เอสโตรเจนระดับต่ำร่วมกับNACต่อหัวใจในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บจากการขาดเลือดและมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ในหนูเพศเมียที่อ้วนและดื้อต่ออินซูลินร่วมกับขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน