ผลของการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเดินและภาระการทำงานทางปัญญาต่อ ลักษณะการเดินในผู้ที่มีภาวะความรู้ความเข้าใจบกพร่อง