ผลของการจำกัดปริมาณพลังงานอาหารและการออกกำลังกายต่อการทำงานของสมองหนูที่มีภาวะอ้วนร่วมกับการตัดรังไข่