ประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยแสงของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้วัสดุคอมโพสิต บิสมัธวานาเดต/ซิลิกอนไดออกไซด์ และกราฟีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา