บทบาทของการซูโมเลชั่นของโปรตีนแอลเอของมนุษย์ต่อกระบวนการเกิดมะเร็ง โดยใช้เซลล์ HeLa เป็นแม่แบบ