การเปรียบเทียบทางเคมีและฤทธิ์การห้ามเลือดระหว่างสมุนไพรสามชนิด: การเปรียบเทียบทางเคมีและฤทธิ์การห้ามเลือดระหว่างสมุนไพรสามชนิด: สาบเสือ สาบหมา และสาบแร้ง