การเตรียม 5-Hydroxymethylfurfural และกรด Levulinic จากน้ำตาลกลูโคสและฟรุคโตส