การออกแบบและสังเคราะห์อนุพันธ์วิตามินซีที่ออกฤทธิ์หลายเป้าหมายสำหรับโรคอัลไซเมอร์