การออกแบบอนุพันธ์ของอาซิโดบอดิพีทางทฤษฎีเพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดเรืองแสงสำหรับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในเซลล์