การสำรวจความสามารถของการสื่อสารในการโฆษณาสินค้าเชิงวัฒนธรรมเป็นภาษาอังกฤษ