การสำรวจการปฏิบัติการสุนทรีย์ของเสียงนอยซ์ในดนตรีและศิลปะด้านเสียงของไทย