การสังเคราะห์และวิเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยไนโตรเจนด้วยวิธีการตกสะสมไอเคมีเฉพาะที่ตามรูปแบบที่ต้องการสำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์