การสังเคราะห์และการวิเคราะห์อนุภาคนาโนนาเพอร์รอฟสไกท์แลนทานัมเฟอร์เรตและสารประกอบแลนทานัมเฟอร์เรต/โลหะออกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงประสิทธิภาพสูง