การสร้างแบบจำลองแลตทิซร่วมด้วยผลของฤดูกาล สำหรับการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิสในประเทศไทย