การสร้างฐานข้อมูลสมุนไพรไทยและระบบรู้จำ โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก ร่วมกับเทคนิคการป้องกันปัญหาโอเว่อร์ฟิต กรณีศึกษา พืชสมุนไพรทั่วไปของเชียงใหม่