การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของสารที่ไม่เป็นไปตามปริมาณสัมพันธ์ของสารที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ลิเทียมไนโอเบต เป็นองค์ประกอบหลัก