“การศึกษาวัสดุแม่เหล็กความถี่สูงที่ใช้ในวงจรแปลงผันกระแสตรงแบบ Dual active bridge สำหรับระบบแปลงผันกำลังไฟฟ้าในอนาคต “