การวิเคราะห์ลักษณะของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังชั้นเดียวที่ก่อตัวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กอัลลอยด้วยทฤษฎีเดนซิตี้ฟังก์ชันนอลและสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์