การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของระบบควบคุมเชิงผลต่างของระบบประสาทโฮปฟิลด์แบบเป็นกลาง