การพัฒนาไฮโดรเจลกึ่งของแข็งที่มีอนุภาคนาโนพอลิเมอร์ห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยสำหรับการรักษาบาดแผล