การพัฒนาโลหะผสมอะลูมิเนียม-สแกนเดียม-เซอร์โครเนียมขนาดเกรนเล็กมากที่มีเสถียรภาพที่อุณหภูมิสูงด้วยการอัดมุมช่องเท่ากัน