การพัฒนาและสมบัติของวัสดุผสมปอซโซลานซีเมนต์-เซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีกราฟีนออกไซด์เป็นตัวเติม