การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อแบ่งส่วนโซนลิมโฟไซต์แบบอัตโนมัติ สำหรับการทดสอบปริมาณการแบ่งตัวของทีลิมโฟไซต์โดยใช้เทคโนโลยีไครโออิมเมจจิ้ง