การพัฒนาวิธีการตรวจจับการเจาะทะลุสำหรับการผ่าตัดกระดูกที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง