การพัฒนายาเม็ดลอยตัวไรโบฟลาวินที่ประกอบด้วยผงโฟมความหนาแน่นต่ำเตรียมโดยเทคนิคการหลอมด้วยความร้อนและอัดรีด