การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของไดเทอร์ปีนจากเหง้าของเปราะป่าเพื่อเป็นสารที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์