การปรับสภาพพื้นผิวของชั้นไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยการเคลือบผิวแบบเรียงตัวชั้นเดียว สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ประสิทธิภาพสูง