การปรับปรุงพฤติกรรมไฟฟ้าเคมีของโลหะผสมสังกะสีชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นขั้วแอโนดในแบตเตอรี่สังกะสี-อากาศ