การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของมัลติเฟร์โรอิกนาโนคอมโพสิตในระบบบิสมัทเฟอร์ไรท์-เลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดไทเทเนต