การควบคุมร่วมกันของไฟลวิลด์และเซลล์เชื้อเพลิง โดยใช้การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟแบบลำดับขั้น เพื่อลดการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริดที่จ่ายไฟด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังลมและดีเซล