การควบคุมความถี่ของระบบไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ ด้วยวิธีการควบคุมแบบเป็น ลำดับขั้น สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า