การการันตีเสถียรภาพของตัวควบคุมแบบ H-infinity สำหรับเครือข่ายระบบประสาทแบบเวลาต่อเนื่องที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา