กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดจากว่านมหากำลัง (Curcuma latifolia Rosc.) และสารออกฤทธิ์ต่อการส่งสัญญาณของโปรตีนนิวคลีโอฟอสมินที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาและการแบ่งตัวของเซลล์ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็ง